459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Stařecká skleróza, senilita, demence

Popis stařecké sklerózy, senility, demence

Fyziologie (jak to má fungovat)

Nervový systém je tvořen nervovými buňkami, které zaznamenávají a přenášejí informace. V posledních staletích se prodloužil věk dožití až na dvojnásobek.

Musíme si však přiznat, že s plynoucím časem stárnou nejen naše paže či zrak, ale snižuje se i mozková výkonnost a kapacita.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Můžeme se setkat s termíny stařecká skleróza, senilita, demence. Všechny tyto termíny se snaží postihnout snížení našich mozkových funkcí ve stáří.

Jde o postupné snižování našich mozkových schopností, až o poruchy nervů.

Mezi demence objevující se v pokročilém věku můžeme zařadit Alzheimerovu chorobu. Poruchy pohyblivosti označujeme jako Parkinsonovu chorobu.

Příčiny

  • za hlavní rizikový faktor je považován věk nad 60 let, kdy dochází k přirozenému snížení našich mozkových funkcí
  • nedostatek pohybu, který pochopitelně zvyšuje prokrvení celého těla
  • nižší používání naší paměti a myšlení
  • špatná strava, především přítomnost těžkých kovů v potravě, nedostatek vitaminů, minerálů a antioxidantů
  • vrozené, genetické předpoklady
  • toxické látky (hliník, olovo, rtuť)
  • zhoršené prokrvení mozku vlivem aterosklerózy, nebo po prodělané cévní mozkové příhodě
  • Léky
  • některé prameny varují před častou konzumací lilkovitých (především brambor, lilku, papriky, rajčata)

Příznaky – klinický obraz

Výpadky krátkodobé paměti, poruchy soustředění, zhoršený úsudek, zhoršená schopnost rychle a racionálně vyhodnotit situaci, rozhodnout se. Též se objevuje porucha vnímání času či prostoru.

Člověk může pociťovat zmatenost, z čehož může plynout následná deprese, podrážděnost, agrese.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

V případě rozvoje všech forem demence lze víc než doporučit pravidelný, každodenní sport v rámci možností jedince. Ten nejenže zlepšuje prokrvení všech částí těla, tedy i mozku, ale zároveň veškeré pohybové aktivity nutí nervový systém pracovat při řízení našich pohybů. Dokonce i ruční práce, které jsou na hranici mezi koníčky fyzickými a psychickými, zpomalují rozvoj nemoci.

Další důležitou částí jsou činnosti stimulující naší mysl (četba, luštění křížovek, atd.). Vědecky prokázaný je i vliv kolektivu a komunikace s lidmi, která sociálně posiluje jedince.

Po pohybu těla i ducha lze zmínit i přínos zdravé výživy.

Léky

Moderní medicína sice dnes nabízí léky na zpomalení rozvoje nemocí způsobujících demenci, ale samotnou nemoc neléčí.

Pomoci též mohou kognitiva a nootropika, antioxidanty, bioflavonoidy, látky proti stárnutí.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

Potraviny

Vitaminy, minerální látky

(Informační zdroje stránky)