459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Stařecká skleróza, senilita, demence

Popis stařecké sklerózy, senility, demence

Fyziologie (jak to má fungovat)

Nervový systém je tvořen nervovými buňkami, které zaznamenávají a přenášejí informace. V posledních staletích se prodloužil věk dožití až na dvojnásobek.

Musíme si však přiznat, že s plynoucím časem stárnou nejen naše paže či zrak, ale snižuje se i mozková výkonnost a kapacita.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Můžeme se setkat s termíny stařecká skleróza, senilita, demence. Všechny tyto termíny se snaží postihnout snížení našich mozkových funkcí ve stáří.

Jde o postupné snižování našich mozkových schopností, až o poruchy nervů.

Mezi demence objevující se v pokročilém věku můžeme zařadit Alzheimerovu chorobu. Poruchy pohyblivosti označujeme jako Parkinsonovu chorobu.

Příčiny

  • za hlavní rizikový faktor je považován věk nad 60 let, kdy dochází k přirozenému snížení našich mozkových funkcí
  • nedostatek pohybu, který pochopitelně zvyšuje prokrvení celého těla
  • nižší používání naší paměti a myšlení
  • špatná strava, především přítomnost těžkých kovů v potravě, nedostatek vitaminů, minerálů a antioxidantů
  • vrozené, genetické předpoklady
  • toxické látky (hliník, olovo, rtuť)
  • zhoršené prokrvení mozku vlivem aterosklerózy, nebo po prodělané cévní mozkové příhodě
  • Léky
  • některé prameny varují před častou konzumací lilkovitých (především brambor, lilku, papriky, rajčata)

Příznaky – klinický obraz

Výpadky krátkodobé paměti, poruchy soustředění, zhoršený úsudek, zhoršená schopnost rychle a racionálně vyhodnotit situaci, rozhodnout se. Též se objevuje porucha vnímání času či prostoru.

Člověk může pociťovat zmatenost, z čehož může plynout následná deprese, podrážděnost, agrese.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

V případě rozvoje všech forem demence lze víc než doporučit pravidelný, každodenní sport v rámci možností jedince. Ten nejenže zlepšuje prokrvení všech částí těla, tedy i mozku, ale zároveň veškeré pohybové aktivity nutí nervový systém pracovat při řízení našich pohybů. Dokonce i ruční práce, které jsou na hranici mezi koníčky fyzickými a psychickými, zpomalují rozvoj nemoci.

Další důležitou částí jsou činnosti stimulující naší mysl (četba, luštění křížovek, atd.). Vědecky prokázaný je i vliv kolektivu a komunikace s lidmi, která sociálně posiluje jedince.

Po pohybu těla i ducha lze zmínit i přínos zdravé výživy.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

Léky

ikona léky

Moderní medicína sice dnes nabízí léky na zpomalení rozvoje nemocí způsobujících demenci, ale samotnou nemoc neléčí.

Pomoci též mohou kognitiva a nootropika, antioxidanty, bioflavonoidy, látky proti stárnutí.

Byliny

ikona byliny

Byliny podle lidového léčení

Potraviny

ikona potraviny

Vitaminy, minerální látky

(Informační zdroje stránky)